RÅDGIVNINGTJÄNSTER

Mentortjänst för publikationer

Genealogiska Samfundet i Finland erbjuder avgiftsbelagda mentorstjänster för dem som skriver släktböcker eller hemmans- och byahistoriker samt för andra historieintresserade. En erfaren expert ger skribenten råd och stöd i olika faser av arbetet med publikationen. Mentorn är en lärare och coach vars uppgift är att hjälpa skribenten att nå sitt mål.


Så här får du en mentor

Välj en mentor bland experterna nedan och skicka ett e-postmeddelande till hen, där du berättar kort om ditt publikationsprojekt och dina önskemål för samarbetet. Du kan också bifoga din plan för publikationsprojektet eller ett textavsnitt som du redan har skrivit.

Mentorn svarar dig per e-post och ger ett samarbetsförslag utifrån dina önskemål och din text. Samtidigt ger hen en uppskattning av hur lång tid det kan ta att gå igenom ditt manuskript. Om du godkänner mentorns förslag, meddela detta per e-post. Efter det kan ni komma överens om att starta ett samarbete.


Prislista

  • Läsning av text: 0,55 €/sida (2 000 tecken inklusive blanksteg)

  • Mentorskap: 45 €/timme, debitering enligt varje inledd halvtimme


Samarbetet med mentorn

Mentorskapet framskrider alltid enligt skribentens önskemål och behov. Mentorn anpassar sin vägledning enligt dem. Beroende på skribentens behov kan samarbetet antingen vara en engångsföreteelse eller bestå av flera träffar.

En släktbok är ett långvarigt projekt och mentorskapet kan ta mycket tid. Därför är det ofta bra att dela in samarbetet i flera en eller två timmar långa mentorträffar, mellan vilka skribenten bearbetar sitt manuskript utgående från mentorns kommentarer. Samarbetet framskrider i skribentens egen takt och du kan alltid själv bestämma hur mycket tid du vill använda på mentorsamarbetet.


Mentorer


Tommy Koukka, Kervo

FöM Tommy Koukka arbetar inom arkivsektorn och som yrkessläktforskare i bisyssla. Han har skrivit flera släktböcker och sammanställt husbondeförteckningar och hemmanshistoriker.

  • E-post: tommy.koukka@gmail.com


Margit Lumia, Vanda

DI, EM Margit Lumia är släktforskare och har gett ut 18 släktböcker på eget förlag och varit redaktör för en nästan 600 sidor lång byabok. Hon kan bidra med stöd bl.a. i hanteringen av bokprojektet som helhet samt i planeringen av publikationens struktur och språkliga framställning.

  • E-post: margit.lumia@genealogia.fi


Tiina Miettinen, Tammerfors

FD Tiina Miettinen är historieforskare och har undervisat i släktforskning vid Ahjolan kansalaisopisto i Tammerfors sedan 2006. Hon har gett ut landskapshistoriker, faktaböcker och flera artiklar inom person- och släkthistoria.

  • E-post: tiinamarjut@kolumbus.fi


Jukka Partanen, Joensuu

FD Jukka Partanen är historieforskare och har arbetat som lärare vid bl.a. universitet och medborgarinstitut. Han har skrivit och varit redaktör för flera lokalhistoriska studier.

  • E-post: jukka.partanen@genealogia.fi


Veli Pekka Toropainen, Åbo

FD Veli Pekka Toropainen är specialiserad på källor från 1500-1700-talet och hur de kan användas vid sammanställningen av släkt-, hemmans- och byahistoriker. Via sin egen forskning känner han till bl.a. äldre beskattningskällor, rättsprotokoll, bouppteckningar och källor med anknytning till städer. Han har också tidigare varit mentor för flera historikskribenter.

  • E-post: toropekka@gmail.com