AKTUELLA

Nyheter och evenemang

Nyheter från Genealogiska Samfundet i Finland och hela släktforskningsfältet publiceras på sidan Aktuellt på Samfundets webbplats. I evenemangskalendern hittar du Samfundets evenemang, utbildningar och rådgivningar samt övriga evenemang där Samfundet medverkar. Också lokala släktforskarföreningar kan informera om sina evenemang i evenemangskalendern.


Aktuella


Henkikirjahaun täydentäminen perustuu vapaaehtoiseen henkikirjojen indeksointiin, johon voi osallistua kuka tahansa. Ensimmäisessä vaiheessa Seura etsii vapaaehtoisia indeksoimaan Haapaveden, Lumijoen, Savitaipaleen ja Viipurin kaupungin henkikirjoja vuosilta 1880–1920 sekä kaikkien Suomen paikkakuntien vuoden 1915 henkikirjoja.

Tässä numerossa Seuran varapuheenjohtaja Riikka Piironen selvittää DNA-testauksen perusteita ja, mitä pitää ottaa huomioon DNA-testiä tilatessa ja tuloksia tulkittaessa. Jos siis harkitset ensimmäisen DNA-testin teettämistä, lue tämä! Verkkopalvelujutussa puhutaan henkikirjojen indeksoinnista ja vapaaehtoiset indeksoijat kertovat kokemuksistaan ja...

Styrelsen för Genealogiska Samfundet i Finland höll sitt konstituerande möte på Vetenskapernas hus lördagen den 10 februari 2024. Höstmötet hade valt lektor, häradsdomare Jouni Elomaa från Åbo till Samfundets ordförande 2024. Styrelsen valde inom sig släktforskningslärare Riikka Piironen från Lempäälä till viceordförande.

Berättelserna ska handla om personer eller familjer och kan bygga på dokumenterad information, minnen eller egna erfarenheter. Släktberättelserna kan också innehålla fiktiva detaljer, även om de handlar om historiska personer och verkliga händelser. Släktberättelsetävlingen 2024 är öppen för alla. Varje skribent kan skicka in fler än en, men högst...

Samfundet i sociala medier

Samfundet finns på Facebook, Instagram och Twitter, där vi informerar och sprider kunskap om Samfundets verksamhet och evenemang. Genom att följa dessa konton i sociala medier håller du dig lätt ajour med nyheter och aktualiteter inom Samfundet och hela släktforskningsfältet.