GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Rådgivningstjänster

Utöver utbildningar erbjuder Genealogiska Samfundet också rådgivning för släktforskare. Rådgivningen är ständigt tillgänglig på nätet. Man kan diskutera släktforskning i Samfundets diskussionsgrupp och på Suku Forum. Allmän rådgivning om släktforskning och Samfundets tjänster ges per e-post och telefon, vid evenemang och i Samfundets lokal.


Släktforskningsrådgivning

Rådgivning och kamratstöd för släktforskning finns ständigt att tillgå i Samfundets diskussionsgrupp på Facebook och på diskussionsforumet Suku Forum. Frågor om släktforskning kan också skickas till Samfundet på e-postadressen seura@genealogia.fi, därifrån de skickas vidare till medlemmarna i en svarsgrupp med experter inom släkt- och historieforskning.

Samfundet erbjuder allmän rådgivning inom släktforskning och vägledning om Samfundets tjänster per telefon under lokalens öppettider på nummer 050 373 3715 och per e-post på adressen seura@genealogia.fi.

Samfundets kontaktuppgifter och diskussionsforum:

 

Samfundets representanter ger släktforskningsrådgivning på de Riksomfattande Släktforskardagarna i Otnäs i Esbo 2017.


Dataskyddsrådgivning

Vid sidan av ett högklassigt forskningsarbete och respekt för andra släktforskares rättigheter är dataskyddet en viktig del av en ansvarsfull släktforskning. Därför bör alla släktforskare vara måna om dataskyddet. Samfundets ordförande, häradsdomaren Jouni Elomaa ger Samfundets medlemmar dataskyddsrådgivning per telefon. Rådgivningstiden bokas på förhand genom att skicka e-post till jouni.elomaa@genealogia.fi.

Läs mer om dataskydd

 

Mentorstjänster för publikationer

Samfundet erbjuder avgiftsbelagda mentorstjänster för dem som skriver släktböcker eller hemmans- och byahistoriker. En erfaren expert ger skribenten råd och stöd i olika faser av arbetet med publikationen. Mentorn är en lärare och coach vars uppgift är att hjälpa skribenten att nå sitt mål.

Läs mer om mentorstjänsten

Samfundets månadsfika

Samfundets Månadsfika är en avgiftsfri diskussionsträff på nätet för Samfundets medlemmar. Varje träff har en ny gäst och ett nytt släktforskningsrelaterat tema. Syftet med träffarna är att väcka diskussion och utbyte av idéer mellan deltagarna.