SLÄKTFORSKNING

Ortodoksinen sukututkimus

Forskningen om ortodoxa släkter följer samma principer som forskningen om lutherska släkter. Skillnaderna ligger i att kyrkböckerna är på ett annat språk och vanligtvis är mer ofullständiga. De ortodoxa församlingarnas kyrkböcker skrevs på ryska ungefär fram till 1920. Församlingarna följer inte nödvändigtvis samma gränser som motsvarande lutherska församlingar, så för att hitta information om invånarna i en viss by kan man bli tvungen att leta i flera församlingar.


Ortodoxa befolkningsgrupper

Den ortodoxa släktforskningen gäller vanligen bondebefolkningen i Gränskarelen (Impilahti, Korpiselkä, Salmi, Suistamo och Suojärvi) och Norra Karelen (Ilomants och Taipale) samt ryska soldater, handelsmän och hantverkare i olika städer (t.ex. Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Fredrikshamn och Villmanstrand) och på Karelska näset (Kyyrölä och Raivola). Till de ortodoxa befolkningsgrupperna hör dessutom gårdfarihandlare, flyktingar och ingifta personer från Vitahavskarelen och Olonets samt skoltsamerna och en del av ingermanländarna.


Kyrkböckerna

Särdragen i olika områden avgör vilka slags icke-kyrkliga källor det finns, men de kyrkliga källorna följer samma struktur i alla församlingar där människor bosatta i Finland har bokförts. De ortodoxa historieböckerna, dvs. längderna över födda, vigda och avlidna, kallas för metrikor. Av tradition fanns det inga särskilda längder över födda eller begravda, men äktenskap bokfördes i särskilda vigselböcker. Ibland kan vigselboken ha bevarats, om den egentliga metrikan inte finns kvar. I kommunionboken bokfördes årligen vilka personer som besökt eller inte besökt nattvarden. Varje år förnyades både historieböckerna och kommunionböckerna, så vid forskning måste man undersöka böckerna för flera år i följd.


Folkräkningslistor och skatterevisioner

Från det ryska kejsardömet finns det vanligen inte särskilt många folkräkningslistor, t.ex. kommunionböcker eller skatterevisionslängder, bevarade från åren 1860-1920, så forskningen sker vanligen med hjälp av metrikorna. Metrikor finns tillgängliga i tjänsten FamilySearch, där det också finns ett litet antal kommunionböcker från församlingarna i Olonets och Vitahavskarelen från ca 1793-1865 och skatterevisionslängder från 1782-1858. De senare motsvarar de finländska mantalslängderna, men de uppgjordes med 5-20 års mellanrum och innehöll ändringarna jämfört med föregående skatterevisionslängd. Kvinnorna har bokförts med varierande noggrannhet, så det är svårt att forska i kvinnolinjerna.


Det avträdda området

Kyrkböckerna från de ortodoxa församlingarna i det avträdda området har till största delen digitaliserats och finns i Riksarkivets digitalarkiv. Kyrkböcker som är under 100 år gamla kan studeras vid Riksarkivets enheter med användningstillstånd. Kyrkböckerna från andra församlingar har i de flesta fallen digitaliserats ungefär fram till 1910-talet. Senare böcker bevaras i Finlands ortodoxa kyrkas centralregister, där man kan beställa en avgiftsbelagd släktforskning. På medlemssidorna i Finlands Släkthistoriska Förenings (FSHF) digitala arkiv finns också metrikor och kommunionböcker från ortodoxa församlingar i digitalt format.


Gränskarelen

Uppgifter från kyrkböckerna för de ortodoxa församlingarna i Gränskarelen är sökbara i klartext i KATIHA, dvs. Karjala-databasen. När man använder databasen måste man vara noggrann med namnformerna, för skrivsättet är inte konsekvent. En del ortodoxa församlingar finns också med i databasen HisKi. Olika sockenförsamlingar har också färdiga översättningar eller transkriptioner av metrikorna och kommunionböckerna. I Karjalan Sivistysseuras databas Sampo finns relevant material. På föreningens webbplats finns uppgifter och vägledning i synnerhet om forskning om släkter i Gränskarelen, Olonets och Vitahavskarelen.


Litteratur

  • Tuula Kiiski: Ortodoksisten sukujen tutkiminen. I boken Sukututkimus askel askeleelta, s. 58-71. Helsingfors: Genealogiska Samfundet i Finland 2002. 
  • Väinö Sointula: Sanasto sukututkijoille. Helsingfors: Sukuseurojen Keskusliitto 2015. Inkluderar rysk släktforskningsordlista sammanställd av Jelena Usatš.