UTBILDNINGSTJÄNSTER

Utbildningstjänster

Genealogiska Samfundet i Finland ordnar utbildning för släktforskare för att främja ett högklassigt forskningsarbete. Utbildningarna handlar om användning av källmaterial, digitala släktforskningstjänster, skrivprocessen, användning av genominformation inom släktforskningen samt historiska fenomen och händelser med anknytning till förfädernas liv. Utbildningstjänsterna består av kvällsföreläsningar, seminarier och utbildningsdagar. Majoriteten av utbildningarna ordnas på distans och inspelningarna kan ses också efteråt.  


Samfundets utbildningsdagar

Temana för Genealogiska Samfundets utbildningsdagar berör användningen av källmaterial för släktforskning och skrivprocessen. En del av utbildningsdagarna ordnas på distans, en del som närundervisning. Utbildningsdagarna är avgiftsbelagda.

Distansutbildningsdagarna är i regel tillgängliga för medlemmarna i Samfundets videobibliotek och en del säljs också i Släktforskarens webbutik. Hela videobibliotekets innehåll och inspelningarna från distansutbildningsdagarna finns i SukuHakus register, som kräver inloggning.

Läs mer om Samfundets utbildningsdagar


Samfundets månadsfika

Samfundets månadsfika är en öppen och avgiftsfri diskussionsträff på nätet för alla släktintresserade. Varje träff har en ny gäst och ett nytt släktforskningsrelaterat tema. Syftet med träffarna är att väcka diskussion och utbyte av tankar mellan deltagarna.

Läs mer om månadsfika


Fortsättningskurs för släktforskare

Expertföreläsningarna på fortsättningskursen för släktforskare hålls i regel på onsdag kväll den första och tredje veckan varje månad. De cirka en timme långa föreläsningarna handlar om olika slags källmaterial för släktforskning och om kulturhistoriska teman med anknytning till släktforskning. Föreläsningarna på fortsättningskursen är avgiftsfria för alla deltagare och de streamas på Samfundets Youtube-kanal. Fortsättningskursen kommer inte att anordnas hösten 2023.

Läs mer om fortsättningskursen för släktforskare


Villkor för utbildningsdagarna

När du köper en utbildning i Släktforskarens webbutik anmäler du dig samtidigt till den. Anmälningen och deltagaravgiften kan i regel inte återtas. Inte heller om man låter bli att delta i utbildningen har man rätt att återfå deltagaravgiften.

Deltagaravgiften kan återbetalas endast av vägande skäl (t.ex. sjukdom som bevisats med läkarintyg eller force majeure, till exempel strejk inom kollektivtrafiken).

Genealogiska Samfundet förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning, varvid deltagaravgifterna återbetalas. Inställande och ändringar meddelas personligen till dem som anmält sig. Genom att betala deltagaravgiften förbinder du dig till dessa villkor.


Ge respons

Var du särskilt nöjd med en utbildning? Eller var det något som saknades? Var utbildaren tydlig och inspirerande? Önskar du andra utbildningar i din hemstad? Motsvarade utbildningen förhandsinformationen? Var det enkelt att anmäla sig och betala deltagaravgiften?

Ge respons på utbildningar