UTBILDNINGSTJÄNSTER

Samfundets utbildningsdagar

Genealogiska Samfundet i Finland har ordnat högklassiga utbildningsdagar för släktforskare sedan 2014. Temana för utbildningsdagarna berör användningen av källmaterial för släktforskning och skrivprocessen. En del av utbildningsdagarna ordnas på distans och en del som närundervisning runt om i Finland. Utbildningsdagarna är avgiftsbelagda.


Utbildningsdagar på hösten 2022


DISTANSUTBILDNING: Opi käyttämään kirkonkirjoja

Mitä ne kirkonkirjat oikein ovat? Miten sieltä löytää oikean henkilön? Kannattaako alkuperäisiä kirkonkirjoja edes tutkia? Tässä käytännönläheisessä etäkoulutuksessa opetellaan tekemään sukututkimusta kirkonkirjoista esimerkkien avulla. Koulutus keskittyy evankelisluterilaisten seurakuntien asiakirjoihin ja se soveltuu erityisesti sukututkimusta aloitteleville. Etäkoulutus koostuu kolmesta peräkkäisillä viikoilla pidettävistä Zoom-tapaamisesta. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kouluttajalle aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

 • Aika: Torstai 1.9., 8.9. ja 15.9.2022 klo 18.00-19.30
 • Paikka: Zoom-etäyhteys
 • Kouluttaja: FM Mervi Lampi on Hämeeseen arkistoitunut karjalainen sukututkija ja sukututkimusopettaja, joka on perehtynyt erityisesti arkisto- ja asiakirjalähteisiin. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus sukututkimuksen opettamisesta, alkeista syventäviin kursseihin.
 • Katso Videokirjastossa.


DISTANSUTBILDNING: Sukututkimuksen lähteillä

Etäkoulutuksessa tutustutaan sekä tuttuihin että tuntemattomampiin sukututkimuksen lähteisiin 1500-luvulta 2000-luvulle. Teemme matkaa voudintileistä kirkonkirjojen kautta aina Geniin ja Katihaan. Sen yhteydessä pohditaan yhdessä, millaisissa tilanteissa mitäkin lähdettä voi ja kannattaa hyödyntää omassa tutkimuksessa. Periaate on, että huonoja sukututkimuksen lähteitä ei ole olemassa, on vain tunnettava erilaiset lähteet! Pohdimme, mikä on erilaisten asiakirjasarjojen, kirjojen ja nettikantojen arvo ja käytettävyys lähdekriittisestä näkökulmasta. Etäkoulutus koostuu kolmesta peräkkäisillä viikoilla pidettävistä Zoom-tapaamisesta. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kouluttajalle aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

 • Aika: Tiistai 4.10., 11.10. ja 18.10.2022 klo 18.00-19.30
 • Kouluttaja: FT Tiina Miettinen on historiantutkija Tampereen yliopistossa, jonka erityisalana on Hämeen talonpoikaisväestön historia Ruotsin ajalla. Hän on kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita mm. naisten ja perheiden historiasta sekä kartanohistoriasta.
 • Osallistumismaksu: Ei osallistumismaksua.
 • Katso Videokirjastossa.


DISTANSUTBILDNING: Sukututkimusta ja kadonneiden esivanhempien etsintää Hämeessä

Etäkoulutuksessa keskitytään sukututkimukseen Hämeessä ja sen lähialueilla (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjois-Häme). Mitä erityispiirteitä liittyy Hämeen alueen sukututkimukseen 1500-luvulta 1900-luvulle? Millaisia ongelmia tulee vastaan tutkittaessa tilattomia perheitä, piikoja ja renkejä. Syvennymme alueen väestöä koskevien asiakirjojen lisäksi Hämeen alueen väestön sosiaaliseen rakenteeseen ja siihen, miten se heijastuu muuttoliikkeeseen, yksilöihin ja perheisiin. Hämeen paikallishistorian erityispiirteiden tuntemus auttaa myös kadonneiden esivanhempien etsinnässä. Etäkoulutus koostuu kolmesta peräkkäisillä viikoilla pidettävistä Zoom-tapaamisesta. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kouluttajalle aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

 • Aika: Tiistai 1.11., 8.11. ja 15.11.2022 klo 18.00-19.30
 • FT Tiina Miettinen on historiantutkija Tampereen yliopistossa, jonka erityisalana on Hämeen talonpoikaisväestön historia Ruotsin ajalla. Hän on kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita mm. naisten ja perheiden historiasta sekä kartanohistoriasta.
 • Osallistumismaksu: 33 € (jäsenhinta 23,10 €)
 • Katso Videokirjastossa.


Delta i utbildningsdagarna

Anmäl dig till Samfundets utbildningsdagar i Släktforskarens webbutik. När du har köpt en utbildning får du ett e-postmeddelande med en länk till närmare deltagaranvisningar. Deltagarlänken till distansutbildningen finns i en fil som laddas ner. Om du har frågor om utbildningarna eller problem med deltagandet, kan du skicka ett e-postmeddelande till seura@genealogia.fi


Villkor för utbildningsdagarna

När du köper en av Samfundets utbildningar anmäler du dig samtidigt till den. Man kan i regel inte återta sin anmälan och återfå deltagaravgiften. Inte heller om man låter bli att delta i utbildningen har man rätt att återfå deltagaravgiften. Deltagaravgiften kan ändå återbetalas om orsaken till annulleringen är sjukdom som påvisas genom läkarintyg eller force majeure, till exempel kollektivtrafikstrejk eller naturkatastrof.

Genealogiska Samfundet förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning, varvid deltagaravgifterna återbetalas. Inställande och ändringar meddelas personligen till alla som anmält sig. Genom att betala deltagaravgiften förbinder du dig till dessa villkor.


Inspelningar från distansutbildningsdagar

Alla utbildningsdagar som Samfundet ordnar på distans spelas in och är tillgängliga för medlemmarna via Samfundets videobibliotek inom en vecka efter utbildningen. Ett register för videobiblioteket finns i SukuHaku och kräver inloggning. Du kan se inspelningarna från distansutbildningarna i videobiblioteket genom att klicka här.

Instruktionsvideo: Anmälning till Samfundets utbildningar

På instruktionsvideon nedan berättar Samfundets serviceansvariga Juha Vuorela om hur man anmäler sig till Samfundets utbildningar i Släktforskarens webbutik. Alla instruktionsvideor finns på Samfundets Youtube-kanal.