UTBILDNINGSTJÄNSTER

Samfundets utbildningsdagar

Genealogiska Samfundet i Finland har ordnat högklassiga utbildningsdagar för släktforskare sedan 2014. Temana för utbildningsdagarna berör användningen av källmaterial för släktforskning och skrivprocessen. En del av utbildningsdagarna ordnas på distans och en del som närundervisning runt om i Finland. Utbildningsdagarna är avgiftsbelagda.


Utbildningsdagar våren 2024

På våren anordnas utbildningsdagar på finska. Kolla in utbildningsdagarna här.


Delta i utbildningsdagarna

Anmäl dig till Samfundets utbildningsdagar i Släktforskarens webbutik. När du har köpt en utbildning får du ett e-postmeddelande med en länk till närmare deltagaranvisningar. Deltagarlänken till distansutbildningen finns i en fil som laddas ner. Om du har frågor om utbildningarna eller problem med deltagandet, kan du skicka ett e-postmeddelande till seura@genealogia.fi


Villkor för utbildningsdagarna

När du köper en av Samfundets utbildningar anmäler du dig samtidigt till den. Man kan i regel inte återta sin anmälan och återfå deltagaravgiften. Inte heller om man låter bli att delta i utbildningen har man rätt att återfå deltagaravgiften. Deltagaravgiften kan ändå återbetalas om orsaken till annulleringen är sjukdom som påvisas genom läkarintyg eller force majeure, till exempel kollektivtrafikstrejk eller naturkatastrof.

Genealogiska Samfundet förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning, varvid deltagaravgifterna återbetalas. Inställande och ändringar meddelas personligen till alla som anmält sig. Genom att betala deltagaravgiften förbinder du dig till dessa villkor.


Inspelningar från distansutbildningsdagar

Alla utbildningsdagar som Samfundet ordnar på distans spelas in och är tillgängliga för medlemmarna via Samfundets videobibliotek inom en vecka efter utbildningen. Ett register för videobiblioteket finns i SukuHaku och kräver inloggning. Du kan se inspelningarna från distansutbildningarna i videobiblioteket genom att klicka här.

Instruktionsvideo: Anmälning till Samfundets utbildningar

På instruktionsvideon nedan berättar Samfundets serviceansvariga Juha Vuorela om hur man anmäler sig till Samfundets utbildningar i Släktforskarens webbutik. Alla instruktionsvideor finns på Samfundets Youtube-kanal.