UTBILDNINGSTJÄNSTER

Temadag för genetisk släktforskning

Genealogiska Samfundet i Finland ordnar årligen i december en temadag om genetisk släktforskning. Dagen ordnas på distans och består av tre eller fyra expertföredrag med anknytning till temat. Nästa temadag kommer att hållas i december 2024.