UTBILDNINGSTJÄNSTER

Temadag för genetisk släktforskning

Genealogiska Samfundet i Finland ordnar årligen i december en temadag om genetisk släktforskning. Dagen ordnas på distans och består av tre eller fyra expertföredrag med anknytning till temat.


Temadag för genetisk släktforskning 2023

Temadagen för genetisk släktforskning kommer att hållas 9.12.2023. Mer information om temadagen och dess program kommer att publiceras senare under hösten.