Samfundets styrelse konstituerade sig

13.02.2024

Styrelsen för Genealogiska Samfundet i Finland höll sitt konstituerande möte på Vetenskapernas hus lördagen den 10 februari 2024. Höstmötet hade valt lektor, häradsdomare Jouni Elomaa från Åbo till Samfundets ordförande 2024. Styrelsen valde inom sig släktforskningslärare Riikka Piironen från Lempäälä till viceordförande.

Enligt stadgarna ska styrelsens arbetsutskott bestå av ordföranden, viceordföranden, verksamhetsledaren och två andra styrelsemedlemmar. Styrelsen valde FD Jukka Partanen från Joensuu och Santeri Palviainen från Uleåborg till arbetsutskottet.

I styrelsen för verksamhetsåret 2024 sitter därtill FM Tomi Ahoranta från Helsingfors, FM Magdalena af Hällström från Helsingfors, FD, docent Christer Kuvaja från Helsingfors, FM Mervi Lampi från Tavastehus, FM Ismo Malinen från Helsingfors, adb-experten Liisa Raatikainen från Nyslott och FM Kari Salo från Helsingfors.