Välkomna till Samfundets vårmöte

18.03.2024

Genealogiska Samfundets i Finland vårmöte hålls lördagen den 13.4.2024 kl 10.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors. På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena enligt 11 §. Efter mötet ungefär kl 11.30 kommer FD, docent Mervi Kaarninen att hålla en presentation "Jalmari Finne historian ja sukujen tutkijana". Presentationen kommer att streamas på Samfundets YouTube-kanal. Vi ber de som deltar på mötet att anmäla sig via seura@genealogia.fi senast 5.4. för kaffeservering.