Genealogiska Samfundet utlyser Släktberättelsetävlingen 2024

12.02.2024

Berättelserna ska handla om personer eller familjer och kan bygga på dokumenterad information, minnen eller egna erfarenheter. Släktberättelserna kan också innehålla fiktiva detaljer, även om de handlar om historiska personer och verkliga händelser. Släktberättelsetävlingen 2024 är öppen för alla. Varje skribent kan skicka in fler än en, men högst tre berättelser. Tävlingsbidrag kan skickas in per e-post på adressen sukutarinakilpailu@genealogia.fi under perioden 12.2–1.9.2024. I e-postmeddelandet anges skribentens namn, kontaktuppgifter och signatur.