Geneettisen sukututkimuksen teemapäivä: Dna-tulokset kirjallisten lähteiden täydentäjänä

21.11.2022

Teemapäivässä käsitellään varhaisia sukulaisuussuhteita. Suomalaisten varhaisimmista sukujuurista on arkistolähteistä saatavilla ainoastaan rajoitetusti tietoa. DNA-testien, erityisesti isälinjaa tutkivien Y-DNA-testien tuloksia tutkimalla voidaan selvittää sukujen asuinpaikkoja ja tuloreittejä sekä eri sukuhaarojen erkaantumisia. Lisäksi esitellään muutama harvinainen, pienempi Y-DNA haploryhmä.

Geneettisen sukututkimuksen teemapäivä järjestetään lauantaina 10.12.2022 klo 12.00-16.00 ja kaikki esitelmät striimataan suorana Seuran YouTube-kanavalle. Osallistuminen on kaikille maksutonta eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja osoitteesta seura@genealogia.fi.