Årsskrift

Årsskrift

Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift är vid sidan av Genos en av den finländska släktforskningens viktigaste publikationsserier. Den första Årsskriften utgavs 1917, samma år som Samfundet grundades, och sedan 2015 har den getts ut som en open access-webbpublikation på plattformen Journal.


Årsskriftens innehåll

I Årsskriften publiceras, precis som i Genos, tillförlitliga forskningsrön, och dess artiklar är referentgranskade. Också Årsskriften har uppnått nivå 1 i Vetenskapliga samfundens delegations projekt Publikationsforum. I Årsskriften publiceras främst omfattande släkt- och källartiklar samt andra artiklar som på grund av sin längd inte kan publiceras i Genos. Årsskriften sammanställs av Genos redaktion.


Årsskrift 49: Ruotsin peruukintekijät 1648-1810

Genealogiska Samfundets Årsskrift 49 gavs ut som en öppen publikation på webbplattformen Journal den 19 december 2021. Årsskriften innehåller professor Kustaa H. J. Vilkunas verk Ruotsin peruukintekijät 1648-1810 i fyra delar:

  1. Peruukintekijät, kampaajat, hiuskauppiaat ja hiustenkäsittelijät sekä puuteritehtailijat Tukholmassa 1648-1810
  2. Peruukintekijät, kampaajat, puuterintekijät ja hiuskauppiaat Gotlannin, Itä-Götanmaan, Norlannin, Södermanlandin, Taalainmaan, Uplannin, Värmlandin ja Västmanlandin alueella 1648-­1810
  3. Peruukintekijät, kampaajat ja puuteritehtailijat Blekingen, Hallandin, Länsi-Götanmaan, Skånen ja Ruotsin Pommerin alueella 1670­-1810
  4. Peruukintekijät, kampaajat ja hiuskauppiaat Suomessa ja Virossa 1660-­1810