WEBBTJÄNSTER

Isotammi

Isotammi är en av Genealogiska Samfundets nättjänster och är uppbyggd med frivilliga krafter. Målet för arbetsgruppen bakom Isotammi är att skapa en webbtjänst som beaktar särdragen i den finländska släktforskningen och vars datalager är så högklassigt att det kan utnyttjas inom samhälls- och historieforskningen. I Isotammi erbjuds användarna också kvalitetsanvisningar, rekommendationer och verktyg för att höja kvaliteten på sitt eget släktforskningsmaterial.

Till Isotammi


Syftet med tjänsten

Målet med Isotammi är att finländska släktforskare tillsammans ska bygga upp en databas på referensnivå över släktrelationer med anknytning till Finland. Referensnivå innebär att uppgifterna kommer från ursprungliga källor och att hänvisningarna till dessa har bokförts enligt principerna för god forskningspraxis. Dessutom har uppgifternas kvalitet säkerställts genom auditering och kollegial kritik.

En märkbar skillnad jämfört med de kommersiella nättjänster som släktforskare ofta använder är att Isotammi drivs av finländska krafter, bygger på program med öppen källkod och är helt okommersiellt. Alla uppgifter i tjänsten ägs och administreras av Genealogiska Samfundet. Det innebär att tjänsten beaktar särdragen i den finländska släktforskningen och att dess datalager kan utnyttjas inom samhälls- och historieforskningen.

Läs mer om WikitammiAdministration och respons

Isotammi administreras av arbetsgruppen för Isotammi, till vilken man kan skicka observationer, kommentarer och respons om Isotammi. Råd om användningen av Isotammi och hjälp i eventuella problemsituationer fås av arbetsgruppens ledaren Pekka Valta. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.