WEBBTJÄNSTER

Isotammi

Genealogiska Samfundets styrelse har beslutat att lägga ned webbtjänsten Isotammi och Samfundet kommer inte längre att upprätthålla tjänsten från och med den 31.5.2024. Samfundet kommer att behålla och säkerhetskopiera webbtjänstens datainnehåll, genealogiska data och geografiska databaser.