GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Vapen och logo

Suomen Sukututkimusseuran graafisena tunnuksena on ollut sukupuu vuodesta 1928 alkaen. Vanhan sinettileimaisimen tunnus modernisoitiin logoksi vuonna 2016 ja logon pohjalta Seuralle on suunniteltu myös vaakuna. Vaakuna toistuu myös Seuran järjestölipussa, joka teetettiin Seuran 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Seuran vaakuna on rekisteröity suomalaiseen vaakunarekisteriin.


Seuran logo

Seuran graafisena tunnuksena oli pitkään vuonna 1928 käyttöön otetussa sinettileimasimessa esiintyvä sukupuu. FM Petteri Järvi modernisoi vanhan sukupuun ja suunnitteli sen pohjalta uuden graafisen tunnuksen vuonna 2012. Se otettiin käyttöön Seuran logona.

Logo suunniteltiin jokapäiväiseen käyttöön kuten Seuran asiakirjapohjaan ja kirjekuoriin. Siitä tehtiin myös sinettileimasin ja kirjastolle oma leimasin. Logon ja Seuran vaakunan sukupuutunnus on myös Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalin etupuolella. 


Seuran vaakuna

Petteri Järvi suunnitteli samasta sukupuuaiheesta Seuralle myös vaakunan, jonka heraldikko Harri Rantanen toteutti. Vaakunaselitys on seuraava: Vihreään ja hopeaan halkoisella kilvellä vuorovärinen puu, missä 11 viisihaaraista lehteä 1+2+4+4.

Vaakunaa on käytetty logon sijaan juhlallisemmissa yhteyksissä kuten pöytäviirissä ja kunniakirjoissa. Seuran 100-vuotisjuhlavuoden alla loppuvuodesta 2016 Seura teetti järjestölipun, jossa vaakuna toistuu.

Suomen Heraldinen Seura merkitsi Seuran vaakunan joulukuun lopussa 2020 ylläpitämäänsä suomalaiseen vaakunarekisteriin, joka on epävirallinen aatelittomien vaakunoiden rekisteri. Se sisältää paitsi henkilöiden ja sukujen, myös erilaisten yhteisöjen vaakunoita. Sukuseurojen vaakunat vaakunarekisterissä hyvin edustettuina. Suomen Heraldinen Seura aloitti porvarillisten vaakunoiden rekisteröimisen 1950-luvun lopulla.


Seuran lipun naulaustilaisuus Tieteiden talolla vuonna 2016. Naulausvuorossa Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva (vas.) ja naulausta valvoo Seuran vaakunan ja logon suunnittelija Petteri Järvi. (Suomen Sukututkimusseura)