HANDBOK I DIGITAL SLÄKTFORSKNING

Emigration och släktforskning utomlands


Att spåra emigranter

Finländska emigranter i utlandet kan spåras via flera olika webbplatser. Emigranter som lämnat Finland kan sökas i Migrationsinstitutets Emigrantregister, som innehåller passagerarlistor och passförteckningar samt databaser bl.a. över finländska emigranter i olika länder och under olika tidsperioder. Fullversionen är avgiftsbelagd, men namnuppgifterna kan sökas gratis i den begränsade sökningen.

Finländare som emigrerat till Nordamerika kan sökas också på webbplatsen för den då mycket viktiga mottagningsstationen Ellis Island och i tjänsten FamilySearch, som presenterades tidigare i den här handboken.

Diskussion om finländska emigranter förs bland annat på det engelskspråkiga The Finlander Forum och i många diskussionsgrupper på Facebook. Dessutom finns det olika webbplatser och blogginlägg om emigranter. Exempelvis Merja Syrjämäki har sammanställt en omfattande webbplats om emigranter från Parkano Siirtolaisia Parkanosta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan


Emigrantregistrets söksida


Ancestry.com

Ancestry.com är världens största kommersiella aktör inom släktforskningsbranschen och tillhandhåller en avgiftsbelagd webbplats med släktforskningsmaterial, historiska handlingar och tjänster inom DNA-släktforskning. Släktforskare har mest nytta av det indexerade originalmaterialet, som det är lätt att söka i, i synnerhet befolkningslängderna (United States Federal Census Records), men webbplatsen innehåller också förteckningar över födda, vigda och döda, soldatlistor samt material med anknytning till emigration. Största delen av materialet gäller USA, men webbplatsen innehåller också en hel del material från andra engelskspråkiga länder och Europa.


Riksarkivet: Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen är en tjänst där man har fri tillgång till originalmaterial som digitaliserats av svenska Riksarkivet. Bland materialet finns bl.a. församlingsarkiv samt folkräkningslistor, mantalslängder, domstolsarkiv och soldatrullor. Utöver via sökning kan man söka och bläddra i det digitaliserade materialet enligt tema eller med hjälp av en alfabetisk förteckning. Tjänsten innehåller också olika slags databaser (t.ex. bouppteckningar) och andra omfattande samlingar med personhistoriskt material.


Digitala forskarsalens ingångssida


ArkivDigital

ArkivDigital är en svensk avgiftsbelagd webbplats som erbjuder centralt släktforskningsmaterial i digitaliserad form samt personregister till olika material. Mot en liten avgift fotograferar ArkivDigital på beställning sådana arkivband som ändå ingår i dess fotograferingsprogram.


Arkivverket: Digitalarkivet

Digitalarkivet är det norska Arkivverkets digitala arkiv. Sidan är gratis och kräver ingen inloggning. Utöver kyrkböcker finns här till exempel skatte-, folkräknings- och mantalslängder samt material med anknytning till emigration, såsom emigrant- och passförteckningar.


Rahvusarhiiv: Saaga

Saaga är det estniska riksarkivets, Rahvusarhiivis, digitalarkiv. Webbplatsen är avgiftsfri, men man måste logga in för att kunna ta del av materialet. Utöver församlingsarkiv innehåller webbplatsen många andra typer av material, såsom själsskattelängder, domstolshandlingar och arkiv från hantverkarskrån i olika städer ända sedan medeltiden. På webbplatsen kan man också ta del av litteratur som tryckts i Estland på 1600-talet. Webbplatsen kommer att kompletteras med en databas med ett namnregister över lutherska kyrkböcker (personaalraamat).