GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Handbok i digital släktforskning

Jens Nilsson & Mikko Kuitula

Handböcker utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland 5

Genealogiska Samfundet i Finland, Helsingfors 2022

Utgivningen av denna handbok har understötts av Waldemar von Frenckells stiftelse och Föreningen Konstsamfundet


Förord

Våren 2015 började Genealogiska Samfundet i Finland använda begreppet "digital släktforskning" för att beskriva släktforskning som i huvudsak sker i en digital miljö. Då används originalkällorna i form av digitala bilder och de har indexerats i register i databasformat. De uppgifter som insamlats under forskningsarbetet sparas i släktforskningsregister, som kan vara släktforskningsprogram eller släktträd i släktforskningstjänster på nätet. Också forskningens resultat kan publiceras i digitala publikationer.

Via den här handboken i digital släktforskning sprider Genealogiska Samfundet i Finland kunskap om de centrala källmaterial och tjänster för släktforskning som finns tillgängliga på internet. Handboken är ett kompakt men relativt omfattande paket om material för digital släktforskning.

Den tryckta versionen av handboken skrevs av Genealogiska Samfundet i Finlands organisationschef Jens Nilsson i augusti 2015, och den blev hans sista verk innan han plötsligt avled strax efter att manuskriptet var färdigt. Handbokens nätversion har uppdaterats, kompletterats och redigerats av Samfundets nätverksspecialist Mikko Kuitula.

Eftersom det hela tiden publiceras ny information och nytt material på internet och länkarna till webbplatserna ändras, tar vi kontinuerligt emot respons, uppdateringar och korrigeringar av handbokens innehåll. Uppgifter kan skickas till Genealogiska Samfundet i Finland på e-postadressen seura@genealogia.fi eller via responsblanketten på Samfundets webbplats.


P. T. Kuusiluoma

Verksamhetsledare för Genealogiska Samfundet i Finland


Innehållet


Inledning

 • Genealogiska Samfundet i Finland
 • Samfundets nättjänster

Släktforskningens primärkällor

 • Riksarkivet och Astia-tjänsten
 • Digihakemisto
 • FSHF och det digitala bildarkivet

Sökdatabaser

 • Programmet HisKi för sökning i kyrkböcker
 • HisKi-registreringsplattformen
 • Katiha: Karelen-databasen
 • FamilySearch

Arkiv, bibliotek och museer

 • Elka: Centralarkivet för Finlands näringsliv
 • Nationalbiblioteket: Digitala samlingar
 • Biblioteksdatabaser
 • Finna

För längre hunna släktforskare

 • Sök i finska domböcker
 • Hjälpmedel för tolkning av domböcker
 • Sidor om rotesoldater
 • Generalregistret över bosättningen i Finland (SAY)
 • Gamla kartor
 • Hjälp vid forskning om adliga ätter

Sidor för personsökning

 • Sotasurmasampo 1914-1922
 • Sotasampo
 • Studentmatriklar
 • Akatemiasampo
 • Herdaminne för Åbo stift 1554-1721
 • Suomen papisto 1800-1920
 • Svenskt biografiskt lexikon
 • Tjänstemän på 1600-talet

Emigration och släktforskning utomlands

 • Siirtolaisten jäljillä
 • Ancestry.com
 • Riksarkivet: Digitala forskarsalen
 • ArkivDigital
 • Arkivverket: Digitalarkivet
 • Rahvusarhiiv: Saaga

Diskussionsforum och grupper

 • Suku Forum
 • Anbytarforum
 • The Finland Forum
 • Släktforskning på Facebook

Blandade hjälpmedel

 • SAOB: Svenska Akademiens Ordbok
 • Almanacksbyråns arkiv
 • Databasen Henrik
 • Sukutilat Webissä

Andra organisationer 

 • Släktföreningars Centralförbund
 • Karelska Förbundet (Karjalan Liitto) och Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto
 • Karelska Kultursällskapet (Karjalan Sivistysseura)

Släktforskningsprogram och kommersiella aktörer 

 • Släktforskningsprogrammera
 • MyHeritage
 • Geni
 • Geneanet

Efterord: färdig släktforskning på nätet?