HANDBOK I DIGITAL SLÄKTFORSKNING

Andra organisationer


Släktföreningarnas Centralförbund

Släktforeningarnas Centralförbund (Sukuseurojen Keskusliitto) är en nationell centralorganisation för registrerade släktföreningar. Den grundades 1979 och erbjuder sina medlemsföreningar olika slags tjänster och intressebevakning. På Sukuseurojen Keskusliittos webbplats finns nyttig information för släktföreningar, till exempel anvisningar om hur man ordnar en släktfest.


Ingångssidan på Karelska Förbundets webbplats


Karelska Förbundet och Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto

Karelska Förbundet (Karjalan Liitto) är en civilsamhällesorganisation som bevarar och utvecklar det karelska kulturarvet och för fram det i sina olika verksamhetsformer. Förbundet grundades 1940. I samband med Karelska Förbundet verkar Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto, som är en distriktsorganisation för släktföreningar för karelska släkter.


Karleska Kultursällskapet

Karelska Kultursällskapet (Karjalan Sivistysseura) är en förening som värnar om det karelska språket och kulturarvet. Föreningen grundades 1906. Dess syfte är att förena karelarna över nationsgränserna och stötta deras karelska identitet. Föreningen utför detta arbete genom att ge ut böcker och en medlemstidning, understödja vetenskaplig forskning och bevara den karelska kulturen, historien och traditionen samt det karelska språket. Föreningens databas SAMPO innehåller material om släkter från Olonets, Vitahavskarelen och Gränskarelen, exempelvis släktutredningar, tidningsartiklar, metrikor och andra folkräkningslistor. Man kan göra sökningar enligt person, släkt, ort, nyckelord eller tidpunkt. På Samfundets webbplats finns också information om forskning om karelska släkter.