HANDBOK I DIGITAL SLÄKTFORSKNING

Släktforskningsprogram och kommersiella aktörer 

Från och med 1980-talet har olika slags databasprogram för släktforskning kommit ut på den internationella marknaden. De kom i allmänt bruk på 1990-talet. Formatet GEDCOM, som används för att flytta släktforskningsdata mellan olika program, lanserades redan 1984. Numera finns det otaliga databasapplikationer som antingen används på nätet eller laddas ner på den egna datorn. Utöver programmen erbjuder många kommersiella aktörer också webbplatser där man kan bygga upp ett eget eller gemensamt släktträd direkt på nätet.


Släktforskningsprogram

En del släktforskningsprogram är avgiftsfria och en del är avgiftsbelagda. Största delen av de mest använda utländska programmen finns också i finsk- och svenskspråkig version. Av de flesta finns det också en gratis demoversion, som ger till exempel nya släktforskare möjlighet att bekanta sig med olika program. I allmänhet har programmen samma basegenskaper, som används för att spara och presentera information, men i fråga om de övriga egenskaperna och användarvänligheten kan skillnaderna vara stora. Därför kan det vara bra att jämföra olika program.

Till de mest populära programmen som laddas ner på den egna datorn hör till exempel följande:


MyHeritage

MyHeritage är en israelisk släktforskningsplattform som grundades 2003. Den fungerar på nätet, på mobila enheter och i nerladdningsbara program. Användarna kan till exempel skapa släktträd, ladda upp och titta på fotografier samt göra sökningar bland över nio miljarder historiska poster med uppgifter om exempelvis folkräkning, personuppgifter, militärtjänst och migration samt digitaliserade dagstidningar. Det är gratis att registrera sig på plattformen och börja skapa släktträd, men för att använda olika material och datalager och göra sökningar i dem måste man betala en avgift.


Geni

Geni är en amerikansk kommersiell social nätverkstjänst som grundades 2006. Dess syfte är att bygga upp ett gemensamt globalt släktträd. I Geni kan släktträdet omfatta inte bara personuppgifter och släktrelationer utan också biografisk information, fotografier, videor och dokument. Tjänsten finns i en gratisversion och i en avgiftsbelagd pro-version, som ger tillgång till exempelvis mer avancerade sök- och forskningsverktyg. Ovannämnda MyHeritage har ägt Geni sedan 2012.


Eeli Granit-Ilmoniemis profil i nätverkstjänsten Geni


Geneanet

Geneanet är en fransk släktforskningssida som grundades 1996. Den är öppen för alla och dess databas består av de uppgifter som deltagarna har matat in. Sidan är community-baserad och dess uppgifter är fritt tillgängliga för alla intresserade. Via en valfri årsprenumeration får man tillgång till exempelvis fler sökalternativ och fler poster. Geneanet bygger på släktforskningsprogrammet GeneWeb, som fungerar med öppen källkod.