HANDBOK I DIGITAL SLÄKTFORSKNING

Inledning


Genealogiska Samfundet i Finland

Genealogiska Samfundet i Finlands webbplats ger mångsidig information om släktforskning. Där finns både organisationsinfo, till exempel om Samfundets verksamhet, evenemang och utbildningar, och rikligt med fakta om själva släktforskningen.

På Samfundets webbplats finns infopaketen Vad är släktforskning? och Källor för släktforskare. Det förstnämnda ger information till exempel om hur man börjar släktforska och vad traditionell, genetisk och ortodox släktforskning är. På sidorna om källor för släktforskare finns information och länkar till material som släktforskare har nytta av. Sidan är tematiskt indelad och innehåller uppgifter om migration, personnamn, personhistoria, soldater och lokalhistoria samt olika ordlistor och ordböcker.

Nyheter från Samfundet och släktforskningsfältet finns på Genealogiska Samfundets Facebook-sida och i Genealogiska Samfundets blogg. På webbplatsen finns också Finlands största modererade diskussionsforum för släktforskare, Suku Forum. Genealogiska Samfundets diskussionsgrupp (Suomen Sukututkimusseuran keskusteluryhmä) på Facebook ger släktforskarna ett gemensamt forum i sociala medier, där de kan be om råd, dela med sig av sin egen forskning och diskutera allt som berör släktforskning.


Ingångssidan på Genealogiska Samfundet i Finlands webbplats


Samfundets nättjänster

Genealogiska Samfundet i Finland erbjuder olika slags nättjänster som släktforskarna kan utnyttja i sin egen släktforskning. Den mest kända av dessa är HisKi, dvs. sökdatabasen med församlingarnas historieböcker, som presenteras närmare längre fram i handboken. Till Samfundets tjänster hör också söktjänsten SukuHaku, som innehåller register och digitaliserat material, samt Mina Rötter som kan användas för forskning och presentation av resultaten.

SukuHaku är en medlemstjänst som öppnades på Samfundets 100-årsdag 2017. Tjänsten utgör en port till den finländska släktforskningens källmaterial och innehåller bland annat digitaliserad litteratur och register över olika arkivmaterial och publikationer, till exempel sockenhistoriker. I tjänsten finns till exempel alla publikationer som Genealogiska Samfundet i Finland har gett ut, dvs. alla nummer av tidskriften Genos, medlemsbrevet Jalmari och Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift. Nytt material läggs till kontinuerligt i takt med att det har digitaliserats och register har sammanställts. I SukuHaku finns också de databaser som tidigare fanns på medlemssidorna på Samfundets webbplats, såsom förteckningar över dödförklarade, sjömän och namnändringar.

Via Normal sökning på SukuHakus ingångssida kan du i första hand söka i register. Om du vill söka i digitaliserade böcker ska du välja Fritextsökning. Du kan bläddra i materialet med hjälp av droppmenyn Begränsa till höger på sökformuläret och dess undermenyer.

Mina Rötter är en ny finländsk webbtjänst för forskning om och presentation av släkt- och lokalhistoria. I tjänsten kan var och en skapa en egen beskrivning av sina egna rötter. Beskrivningen kan kompletteras och redigeras efter hand. Mina Rötter är en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla. Mer anvisningar och tips om hur man använder Mina Rötter och SukuHaku finns i instruktionsvideorna på Genealogiska Samfundets YouTube-kanal.

Till Samfundets nättjänster hör också Isotammi, som bygger på program med öppen källkod och genomförs med frivilliga krafter, helt okommersiellt. Målet för de frivilliga bakom Isotammi är att skapa en webbtjänst som beaktar särdragen i den finländska släktforskningen och vars datalager är så högklassigt att det kan utnyttjas inom samhälls- och historieforskningen. I tjänsten erbjuds användarna också kvalitetsanvisningar, rekommendationer och verktyg för att höja kvaliteten på sitt eget släktforskningsmaterial.