HANDBOK I DIGITAL SLÄKTFORSKNING

Släktforskningens primärkällor

Släktforskarnas viktigaste forskningsmaterial utgörs av digitaliserade originalhandlingar på nätet. De finns på ett flertal olika webbplatser, av vilka de viktigaste för släktforskare är Riksarkivets Digitalarkiv och Finlands Släkthistoriska Förenings (FSHF) digitala bildarkiv.


Riksarkivet och Astia-tjänsten

Riksarkivets uppgift är att säkerställa att handlingar som ingår i det nationella kulturarvet bevaras och finns tillgängliga för forskare. I Riksarkivet bevaras lokala och regionala myndigheters arkiv samt privata arkiv vid nio olika regionala enheter. Största delen av de grundläggande källorna för släktforskning, såsom de äldsta kyrkböckerna samt mantalslängderna och domböckerna, bevaras i Riksarkivet.

I Astia kan du granska Riksarkivets digitala material, beställa material till forskarsalen eller som fjärrlån, ansöka om användarrättigheter och skicka begäran om information med ett online-formulär. Den nya e-tjänsten Astia togs i bruk i mars 2022 och ersatte då Riksarkivets tidigare Digitalarkiv.

Anvisningar om Astia finns i tjänstens eget användargränssnitt. Riksarkivet har också publicerat instruktionsvideor bland annat om hur man söker material, begränsar sökningen och granskar digitalt material.


Ingångssidan i Riksarkivets Astia-tjänst


Digihakemisto

Digihakemisto är en söktjänst som skapats av Kari Kujansuu. Den består av register och länkar till digitalt material i Riksarkivets e-tjänst Astia. Idén bakom tjänsten är att via crowdsourcing försnabba och förenkla utarbetandet av register över materialen, så att det blir lättare att använda dem. Digihakemisto har ingen koppling till Riksarkivet. Genealogiska Samfundet och Kujansuu har ingått ett samarbetsavtal, enligt vilket Samfundet står för serverutrymmet för Digihakemisto medan Kujansuu administrerar och utvecklar nättjänsten.

I Digihakemisto söker man i materialhelheter, det vill säga arkivens namn. Från sökresultaten kommer man till arkivenheter, där man hittar länkar till bilder och eventuella register. På tjänstens ingångssida finns snabbsökknappar till vanliga sökningar. Man kan också spara sina egna sökningar som snabbsökknappar. Då sparas de i webbläsarens minne, men syns inte för andra användare. Noggrannare anvisningar om hur tjänsten används finns på dess ingångssida.


FSHF och det digitala bildarkivet

Finlands Släkthistoriska Förenings (FSHF) digitala bildarkiv Digiarkisto som öppnades 2004 är ett pionjärprojekt inom digitaliseringen av kyrkböcker i Finland. Föreningen är en privat förening som med frivilliga krafter har digitaliserat kyrkböcker från mikrofilmade och ursprungliga kyrkböcker. Webbplatsen kan användas gratis när det gäller material ur över 125 år gamla kyrkböcker, men på föreningens medlemssidor har medlemmarna också tillgång till nyare material från flera församlingar, ända till och med början av 1900-talet. En fördel med webbplatsen är att den är lättanvänd och tydligt strukturerad; största delen av det centrala materialet har också indexerats i detalj, vilket gör det lättare att hitta önskad information.


Finlands Släkthistoriska förenings digitala arkiv


Ett centralt problem är att webbplatsen håller ojämn kvalitet. Eftersom kyrkböckerna ofta har digitaliserats direkt från arkivverkets slitna användarkopior av mikrofilmerna, är bilderna ibland av dålig kvalitet. Eftersom digitaliseringen har gjorts av frivilliga krafter innehåller materialet inte heller kyrkböcker från alla församlingar i Finland, utan från en del församlingar finns i praktiken hela befolkningsregisterarkivet fram till början av 1900-talet, medan till och med det mest centrala materialet saknas helt från en del församlingar. Föreningen tar också digitala fotografier direkt av originalhandlingarna.

Föreningens medlemmar har tillgång också till material som inte finns på några andra finländska webbplatser, såsom mönsterrullor och lönelistor för finska truppförband ur svenska Krigsarkivet, mantalslängder från Västerbottens län, ortodoxa kyrkböcker från Vitahavskarelen, kyrkböcker från Ingermanland, matriklar från Järnvägsstyrelsen samt arkivmaterial från distriktsläkare, polisinrättningar, fängelser och läroanstalter.

På medlemssidorna finns också ett urval fogderäkenskaper, mantalslängder och domböcker. Bland materialet från fögderierna i Savolax finns en digital version av det omfattande personkartoteket Asutustutkimus Tavinsalmen pitäjästä vuosina 1548-1600 som föreningen Pohjois-Savon Sukututkimusharrastajat har sammanställt ur fogderäkenskaperna för Tavinsalmi socken. Utöver domstolsprotokoll har också olika andra handlingar ur domstolarnas arkiv digitaliserats, såsom bouppteckningar och konkurshandlingar.